Odjeli

Na ovoj stranici možete vidjeti popis djelatnika po odjelima s brojevima telefona/faxa
i e-mail adresama:
O D J E L DJELATNIK

TELEFON
FAX

E-MAIL
DIREKTOR

Goran Latin

+385 1 33 40 404
+385 1 33 40 450   

goran.latin@lagermax.hr

PRODAJA & MARKETING

Robert Bašić

+385 1 33 40 403
+385 1 33 40 450

robert.basic@lagermax.hr

DISPONENTSKI
ODJEL

Zvjezdana Kukolja

+385 1 33 40 477
+385 1 33 40 420

zvjezdana.kukolja@lagermax.hr

Saša Ožegović +385 1 33 40 405 sasa.ozegovic@lagermax.hr
Željko Kotolenko +385 1 33 40 401 zeljko.kotolenko@lagermax.hr
Rudolf Kučko +385 1 33 40 407 rudolf.kucko@lagermax.hr

KOMERCIJALNO-CARINSKI ODJEL

Slobodanka Komljen

+385 1 33 40 418
+385 1 33 40 460

slobodanka.komljen@lagermax.hr

Zoran Ostojić

+385 1 33 40 406

zoran.ostojic@lagermax.hr
Dario Herceg

+385 1 33 40 409

dario.herceg@lagermax.hr
Sanja Marinić Malić

+385 1 33 40 416

sanja.marinic@lagermax.hr
Tanja Kolić-Vlaisavljević

+385 1 33 40 414

tanja.kolic-vlaisavljevic@lagermax.hr
Eva Kaiser +385 1 33 40 414 eva.kaiser@lagermax.hr

Ispostava Krapina

Željko Tomić +385 49 37 32 54 zeljko.tomic@lagermax.hr
Željko Tkalčić +385 49 37 32 54
+385 49 37 32 55
zeljko.tkalcic@lagermax.hr

ODJEL FINANCIJA

Jelena Bolanča

+385 1 33 40 400
+385 1 33 40 450

jelena.bolanca@lagermax.hr

Marina Borić +385 1 33 40 426 marina.boric@lagermax.hr

ODJEL OSIGURANJA I DORADE VOZILA

Igor
Jurković

+385 1 33 40 430
+385 1 33 40 456

igor.jurkovic@lagermax.hr

Andreja Lugaric +385 1 33 40 415 andreja.lugaric@lagermax.hr

ODJEL SKLADIŠTA I TEHNIKE

Boris Perković

+385 1 33 40 440
+385 1 33 40 456

boris.perkovic@lagermax.hr

Jaroslav Huf +385 1 33 40 441
+385 1 33 40 420
jaroslav.huf@lagermax.hr

DEKONZERVACIJA

Ivan Petrović

+385 1 33 40 422
+385 1 33 40 459

ivan.petrovic@lagermax.hr

INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE I QM SUSTAV

Siniša Orešković

+385 1 33 40 433
+385 1 33 40 420

sinisa.oreskovic@lagermax.hr

MEHANIČKA RADIONICA -ODRŽAVANJE KAMIONA

Ivan Kambić

+385 1 33 40 402
+385 1 33 40 420

ivan.kambic@lagermax.hr

ZAŠTITA I SIGURNOST NA RADU

Zvonimir Jelić

+385 1 33 40 419
+385 1 33 40 420

zvonimir.jelic@lagermax.hr