Odjeli

Na ovoj stranici možete vidjeti popis djelatnika po odjelima s brojevima telefona/faxa
i e-mail adresama:
O D J E L DJELATNIK

TELEFON
FAX

E-MAIL
TRANSPORT I LOGISTIKA

Andras Toth

+385 1 3340425   

andras.toth@lagermax.hr

KOMERCIJALNO - CARINSKI ODJEL

Boba Komljen

+385 1 3340418

boba.komljen@lagermax.hr

FINANCIJE

Jelena Bolanča

+385 1 3340400

jelena.bolanca@lagermax.hr

OSIGURANJA I DORADA VOZILA

Igor Jurković

+385 1 3340430

igor.jurkovic@lagermax.hr

FLEET MANAGEMENT

Nenad Borovčak +385 1 3340405 nenad.borovcak@lagermax.hr

INFORMATIKA I QM

Siniša Orešković

+385 1 3340433

sinisa.oreskovic@lagermax.hr