FACTS & FIGURES
Ime tvrtke: LAGERMAX AUTOTRANSPORT d.o.o.
Puni naziv tvrtke: LAGERMAX AUTOTRANSPORT međunarodno otpremništvo,
društvo s ograničenom odgovornošću
Adresa: Zagorske magistrale 14, 10296 - LUKA / Hrvatska
Broj zaposlenih: 105
Prisutnost na
hrvatskom tržištu:
od 1997. godine
Osnivač: Lagermax Autotransport GmbH, Feldstraße 8,
Strasswalchen - Austrija
Matični broj tvrtke: 1316389
Žiro račun: 2330003-1100206351 (Splitska banka)
2484008 -1103346114 (RBA)
Temeljni kapital: 1.424.000,00 HRK (uplaćen u cijelosti) / Direktor: G. Latin
Nadležnost suda: Trgovački sud Zagreb - MBS 080173135
Vozni park: 34 spec. kamiona za transport vozila
Površina skladišta: 190.000 m2
Kapacitet skladišta: 8.000 vozila
Karakteristike skladišta: 24 sata nadzor (video + čuvarska služba), ograđeno, asfaltirano, zaštićeno specijalnim mrežama za zaštitu od tuče, osvjetljeno, istovarna rampa za vagone na priključnom kolosijeku
Dekonzervacija: - jedinica za parafinski sistem - kapacitet 200 vozila dnevno
- jedinica za kopolimerski sistem - kapacitet 100 vozila dnevno
PDI centar, lakirnica s kompjutorskim mješanjem lakova, radionica za ugradnju kože. Mehanička radionica za održavanje vlastitog voznog parka.